Kestävä kehitys -kampanja

Epions Oy ottaa tosissaan ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kadon. Haluamme olla omalta osaltamme mukana tukemassa kestävää kehitystä. Meille on alusta alkaen ollut selvää, että kaikki tuotteessamme käytettävät materiaalit ovat lainassa luonnosta ja ne on palautettava ennen pitkää takaisin. Tämän vuoksi olemme päättäneet käynnistää Kestävä kehitys -kampanjamme.

Olemme pohtineet erilaisia tapoja, joilla voisimme kompensoida käyttämämme raaka-aineet. Tuotteessamme käytettävä vaneri on 100 prosenttisesti suomalaista koivua. Onkin luontevaa, että kompensoimme osuutemme istuttamalla jokaisesta viidestä myydystä PRO-Työpisteestä yhden koivun taimenen. Näin palautamme Suomen metsiin takaisin käyttämämme puuraaka-aineen ja samalla osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, sillä metsät sitovat ilmakehään vapautuvaa hiilidioksidia.

Kiitos, että toimit vastuullisesti kanssamme!